Kalite Yönetim Sistemi

KYS

 Yazılı olan her şey daha iyisini bulduğumuzda değiştirmemiz içindir. 

 Herkes revizyon talebinde bulunabilir. Bkz: Revizyon İstem Formu

  KYS dokümanları sadece kampüs içinde görülebilir.

 
Haberler

Yoğun bakımlar işleyiş prosedürü revize edildi

11.04.2016


Beslenme Destek Komitesi Görev Yetki ve Sorumlulukları yayınlandı.

05.04.2016


 

Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesi Eğitim Planları yayınlandı.

25.02.2016


 

Kırmızı Kod Uygulama Talimatı yayınlandı.

14.03.2016


İlaç yönetimi talimatı, order düzenleme ve uygulama talimatı, narkotik ve pisikotrop ilaç istem ve kontrol talimatı, ilaç hazırlama ve uygulama talimatı, nöbet devir teslim talimatı, hasta ve hasta yakını eğitim talimatı, pre-op hasta bakım ve hazırlık talimatı, post-op hasta bakım ve takip talimatı, nütrisyon desdek talimatı, bası yaralarını önleme talimatı, özellikli hasta bakım talimatı, kliniğe hasta kabulü ve işleyiş prosedürü, hasta başı test cihazları kullanım talimatı, hasta taşıma ve trasfer talimatı revize edildi

28.12.2015Haberler: Eğitim, Hasta Güvenliği, Tesis Güvenliği, Çalışan Güvenliği komiteleri görev, yetki ve sorumlulukları revize edildi.

24.11.2015


Ameliyat hane işleyiş prosedürü revize edildi

19.10.2015


Medical cihaz yönetim prosedürü yayınlandı

28.09.2015


Çocuk v erişkin acil servisleri işleyiş prosedürü revize edildi

07.09.2015


 Güvenlik raporlama sistemi talimatı yayınlandı

 03.08.2015


 

Gösterge yönetim prosedürü yayonladı

27.07.2015


Yoğun bakımlar işleyiş prosedürü revize edildi.

15.07.2015

 


 

Akılcı ilaç kullanım talimatı, hasta güvenliği prosedürü, eczane işleyiş prosedürü, kalibrasyon prosedürü ve düşme riskini değerlendirme talimatı revize edildi

13.07.2015


 

Hasta aydınlatma ve aydınlatılmış onam rehberi revize edildi

15.06.201508.06.2015 

Poliklinik İşleyiş Prosedürü, HBTC Kullanım Talimatı, Yatış Taburcu Prosedürü, Tetkik ve Tedavi İstem Prosedürü revize edildi.

08.06.2015 


Transfüzyon Merkezi İşleyiş Prosedürü revize edildi.

15.05.2015


Hemovijilans ve İzlenebilirlik Talimatı yayınlandı. Genel Uyum Eğitimi Rehberi ve Hemşirelik Hizmetleri Uyum Rehberi revize edildi.

11.05.2015


Anjiyo Ünitesi İşleyiş Prosedürü ve Anjiyo Cihazı Kullanım ve Bakım Talimatı revize edildi.

15.04.2015


Numune alma ve transfer, order düzenleme ve uygulama, tpn uygulama, narkotik ve psikotrop ilaç kontrol ve uygulama, ilaç ve sarf malzeme istem talimatları ve klinik işleyiş prosedürü revize edildi.

06.07.2015 


Endoskopi ünitesi cihaz kullanım ve bakım talimatları revize edildi.

06.04.2015 


"Hasta Taşıma ve Transfer Talimatı" ve "Kan ve Kan Ürünleri Transfüzyon Talimatı" revize edildi.

25.03.2015


İlaç Yönetim Talimatı revize edildi.

23.03.2015


Hasta ve hasta yakını eğitimi, bası yaralarını önleme, nöbet devir teslim, pre-op hasta bakım, post-op hasta bakım, ilaç hazırlama ve hastanın ölümü halinde uygulama talimatları revize edildi.

20.03.2015


 

Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesi Pandemi Planı yayınlandı.

13.03.2015


Diş Hekimliği Fakültesi Sterilizasyon Prosedürü revize edildi.

26.02.2015


Diş Hekimliği Fakültesi "Protez Laboratuvarı İşleyiş Prosedürü " yayınlandı.

27.01.2015


Diş Hekimliği Fakültesi 2015 Bölüm Hedefleri Planı yayınlandı.

26.01.2015


Diş Hekimliği Fakültesi "2015 Öz Değerlendirme Planı" yayınlandı.

26.01.2015


Diş Hekimliği Fakültesi Protez Laboratuvarı "Güvenlik Rehberi", "Cihaz Kullanım ve Bakım Talimatı", "Akrilik Malzeme Yönetim Talimatı", "Protez Araç ve Gereçleri Temizlik, Sterilizasyon ve Dezenfeksiyon Talimatı" yayınlandı.

26.01.2015  


Diş Hekimliği Fakültesi "Hastanın Bilgilendirilmesi ve Rızasının Alınması Prosedürü" yayınlandı.

26.01.2015


Diş Hekimliği Fakültesi 2015 Genel ve Enfeksiyon Eğitim Planları yayınlandı.

26.01 2015 


Diş Hekimliği Fakültesi Bilgi Güvenliği Prosedürü, Mavi kod ve Beyaz Kod Talimatı yayınlandı.

23.01.2015


Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesi Merkez Laboratuvarı Test Katalogu revize edildi.

22.01.2015


Diş Hekimliği Fakültesi "Atık Yönetimi Prosedürü" ve "Geçici Atık Deposu Temizlik Talimatı" yayınlandı.

21.01.2015


Diş Hekimliği Fakültesi "Enfeksiyonların kontrolü ve önlenmesi prosedürü", "El hijyeni ve eldiven kullanım talimatı", "Çamaşır toplama ve yıkama talimatı", "Dezenfeksiyon talimatı", "Kan ve vücut sıvıları yoluyla bulaşana enfeksiyonlardan korunma talimatı", "Kesici ve Delici Alet Yaralanmaları Önleme ve İzleme Talimatı", "Akılcı Antibiyotik Kullanım Kontrolü ve Antibiyotik Profilaksi Rehberi"  yayınlandı.

21.01.2015


Diş Hekimliği Fakültesi "Sterilizasyon Prosedürü", "Basınçlı buhar otoklavı kullanım talimatı", "Yıkama Talimatı", "Paketleme Cihazı Kullanım Talimatı" yayınlandı.

21.01.2015


Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesi 2015 yılına ait "Genel, Hemşirelik Hizmetleri ve Enfeksiyon Kontrol Komitesi Eğitim Planları" yayınlandı.

19.01.2015


Diş Hekimliği Fakültesi; Tehlikeli Madde Yönetimi Prosedürü ve Envanteri, Temizlik Hizmetleri İşleyiş Prosedürü ve Genel Temizlik Planı,  Sağlık Taramaları Planı, Çalışan Güvenliği Risk Değerlendirme Planı yayınlandı.

14.01.2015


Diş Hekimliği Fakültesi "Hasta ve Çalışan Memnuniyeti Değerlendirme Prosedürü" ve "Öz değerlendirme Prosedürü" yayınlandı.

29.12.2014


Hastane Afet Planı revize edildi.

27.11.2014


Radyoloji İşleyiş Prosedürü revize edildi.

12.08.2014


 

Görüntüleme tetkikleri için hasta hazırlık talimatı revize edildi.

24.07.2014


Yoğun bakımlar işleyiş prosedürü revize edildi.

01.07.2014


Hasta ve çalışan memnuniyeti prosedürü, Temizlik Prosedürü, Genel Temizlik Planı revize edildi.

24.06.2014


 

Androloji ve İnfertilite Laboratuvarı İşleyiş Prosedürü ve çalışma talimatları yayınlandı.

Dokümanlar için tıklayınız...
16.06.2014


Santez ve Tübitak projeleri için genel işleyiş talimatları yayınlandı.

04.06.2014


Endoskopi İşleyiş Prosedürü revize edildi.

03.06.2014


Sterilizasyon İşleyiş Prosedürü ve Etilen Oksit Cihazı Kullanım Talimatı revize edildi.

03.06.2014


"Aferez Ünitesi İşleyiş Prosedürü", "Kök Hücre Eritme Cihazı Kullanma Talimatı", "Biyogüvenlik Kabini Kullanma Talimatı", "Aferez Cihazı Kullanma Talimatı", "Fotoferez Cihazı Kullanma Talimatı" yeni yayınlandı.

03.06.2014


 "Enfeksiyonların Kontrolü ve Önlenmesi Prosedürü" revize edildi.

03.06.2014


 
29.05.2014


Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesi Genel Uyum Eğitimi Rehberi yayınlandı.

30.05.2014


"Psikiyatri kliniği işleyiş prosedürü" revize edildi.

02.05.2014


"Ameliyathane İşleyiş Prosedürü" revize edildi.

02.05.2014


Mavi kod, pembe kod, beyaz kod talimatları revize edildi.

29.04.2014


Psikiyatri kliniği EKT Talimatı revize edildi.

29.04.2014


Özdeğerlendirme Planı revize edildi.

29.04.2014


"Çalışan Güvenliği Komitesi Risk Değerlendirme Planı" revize edildi.

09.04.2014


"Hastane Afet Planı" ve "Afet anında ulaşılacak personelin adres ve telefon listesi" revize edildi.

24.03.2014


Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesi Komiteleri üye listesi güncellendi. 

Listeyi görmek için tıklayınız... 

21.03.2014


VRE tanısı/şüphesi taşıyan hastalar için enfeksiyon kontrol talimatı, Kateter ilişkili üriner sistem enfeksiyonlarını önleme talimatı, Dezenfeksiyon talimatı, Prion + tanısı/şüphesi taşıyan hastalar için enfeksiyon kontrol talimatı, HIV + tanısı/şüphesi taşıyan hastalar için enfeksiyon kontrol talimatı yayınlandı.

11.03.2014


Başhekim Yardımcısı Doç. Dr. Murat Taner Gülşen, Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesi Kalite Yönetim Direktörlüğü görevine atanmıştır. 

25.02.2014


Bilimsel Araştırma Projeleri "Proje Kabul", "Proje İşleyiş", "Akademik Görevlendirme", "Kongre Katılım", "Yayın/Proje Başvuru Desteği", "Satın Alma" süreçlerine ilişkin prosedür ve iş akışları yayınlandı.

Dokümanlar için tıklayın...
13.02.2014 


 

"Çalışan Güvenliği Risk Değerlendirme Planı" revize edildi.


11.02.2014


"Antibiyotik duyarlılık test sonuçlarının kısıtlı bildirimine yönelik kurallar" yayınlandı.

10.02.2014


 "Hasta ve hasta yakını eğitim talimatı" yayınlandı. 

 

10.02.2014


Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesi 2014 Eğitim Planı yayınlandı.

30.01.2014


 

"Kısıtlama altında hasta bakım talimatı" revize edildi.

24.01.2014


Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesi 2014 yılı "Özdeğerlendirme Planı" yayınlandı.


 

Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesi "2014 Bölüm Hedefleri" yayınlandı.


02.01.2014

 


"Merkez Laboratuvar İşleyiş Prosedürü" ve Biyokimya Laboratuvarı cihaz kullanım ve bakım talimatları yayınlandı.


31.12.2013


Mikrobiyoloji Laboratuvarı cihaz bakım, kullanım ve çalışma talimatları yayınlandı.

Dokümanlar için tıklayınız...
31.12.2013


Genetik Laboratuvarı cihaz kullanım ve bakım talimatları yayınlandı.

Dokümanlar için tıklayınız...
31.12.2013


"Laboratuvar Güvenlik Rehberi" ve "Diyaliz Ünitesi Su Arıtma Cihazı Kullanım ve Bakım Talimatı" yayınlandı.


31.12.2013


Merkez Laboratuvar Uyum Rehberi yayınlandı. 


05.12.2013


 Patoloji Laboratuvarı Uyum Rehberi yayınlandı.

13.11.2013


Sterilizasyon Uyum Rehberi ve Flaş Otoklav Kullanım Talimatı yayınlandı.

11.11.2013


Gün Hastanesi İşleyiş Talimatı revize edildi. 

Doküman için tıklayınız...

09.10.2013


Nükleer Tıp  ve Androloji Laboratuvarı Uyum Rehberleri yayınlandı. 

24.09.2013


"Transfüzyon Eğitim Notları" için Bkz: Acil kan bileşeni istemi, Pediatrik transfüzyon, Tam kan bileşenleri, Transfüzyon komplikasyonları


 

Üniversitemizde yürütülen faaliyetlerin 5018 sayılı "Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu" doğrultusunda gerçekleştirilmesi ve gerekli düzenlemelerin yapılması amacıyla "Doküman Yönetimi Prosedürü" ve "Doküman Numaralandırma Talimatı" revize edildi.

(Bkz)
13.09.2013


"İş Tanımı Düzenleme Standartları" ve "İş Akış Şeması Çizim Standartları" yayınlandı.

28.08.2013


Nükleer Tıp İşleyiş Prosedürü revize edildi.

Doküman için tıklayınız...
09.09.2013


Anjio cihazı kullanım ve bakım talimatı yayınlandı.

Doküman için tıklayınız...
22.08.2013


 

"Kliniğe hasta kabul ve işleyiş prosedürü" ve "Doğumhane işleyiş prosedürü" yayınlandı."Poliklinik işleyiş prosedürü" revize edildi.  

15.08.2013


"Radyoloji İşleyiş Prosedürü" revize edildi.

Doküman için tıklayınız...
16.08.2013 


"Hastanın hemodiyalize bağlanması ve takibi talimatı", "Hemodiyaliz cihazı kullanım ve bakım talimatı" yayınlandı.

06.08.2013


Tetkik ve tedavi istem prosedürü yayınlandı.

Doküman için tıklayınız...
29.07.2013


Organ bağış süreci işleyiş prosedürü yayınlandı.

Doküman için tıklayınız...
25.07.2013


 

Diyaliz Ünitesi İşleyiş Prosedürü yayınlandı.

Doküman için tıklayınız...
23.07.2013


Eczane Uyum Rehberi yayınlandı.

Doküman için tıklayınız...
22.07.2013


Diyaliz Hasta Eğitim Kitapçığı yayınlandı.

Doküman için tıklayınız...
18.07.2013 


Fatura İşlemleri Birimi Uyum Rehberi yayınlandı.

Doküman için tıklayınız...
10.07.2013


Depolama ve Dağıtım Prosedürü revize edildi.

Doküman için tıklayınız...
05.07.2013


"Hasta Dosyası ve Arşiv Hizmetleri Talimatı", "Arşiv Uyum Rehberi", "Halkla İlişkiler Uyum Rehberi" yayınlandı.

05.07.2013


Çocuk ve Yetişkin Anjio Ünitesi İşleyiş Prosedürü yayınlandı.

Doküman için tıklayınız...
27.06.2013


Bilgi İşlem Birimi Uyum Rehberi yayınlandı.

Doküman için tıklayınız...
25.06.2013


 

Beslenme ve Diyet Hizmetleri Uyum Rehberi yayınlandı.

Doküman için tıklayınız...
24.06.2013


Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi İşleyiş Prosedürü yayınlandı. Ventilatör Kullanma ve Bakım, Anne Sütü Saklama, Endotrakeal Tüp Takılması ve Bakım Talimatları ile Ziyaret Kuralları revize edildi.

Dokümanlar için tıklayınız...
14.06.2013


TPN Hazırlama Talimatı yayınlandı.

Doküman için tıklayınız...
11.06.2013


Yeni Doğan Yoğun Bakım talimatları ve ziyaret kuralları yayınlandı.

Dokümanlar için tıklayınız...
27.05.2013


 

Fizik Tedavi Rehabilitasyon Ünitesi İşleyiş Prosedürü ve cihaz kullanım talimatları yayınlandı.

Dokümanlar için tıklayınız...
17.05.2013


 

Hastane "Güvenlik Hizmetleri Uyum Rehberi" yayınlandı.

Doküman için tıklayınız...
10.05.2013


 

Sterilizasyon Prosedürü revize edildi.

Doküman için tıklayınız...
09.05.2013


Transfüzyon Merkezi "Kan Işınlama Cihazı Kullanma ve Bakım Talimatı" yayınlandı.

Doküman için tıklayınız...
08.05.2013


Hastane "UPS Kullanım / Bakım" ve "Asansör Kullanım / Bakım" Talimatları revize edildi. 

03.05.2013 


 

Hastane Merkezi Sterilizasyon Ünitesi "Basınçlı Otoklav Kullanım", "Etilenoksit Cihazı Kullanım, "Gaz Plasma Cihazı Kullanım", "Yıkama" ve "Paketleme Makinası Kullanım" talimatları revize edildi.  

03.05.2013


Hasta İşlemleri Uyum Rehberi yayınlandı.

Doküman için tıklayınız...
22.04.2013


Hastane Temizlik Hizmetleri Uyum Rehberi yayınlandı.

Doküman için tıklayınız...
19. 04. 2013


Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı ÖİBS Bölüm Rehberi, İlk Kayıt Prosedürü, İlk Kayıt Süreç Planı, Yatay Geçiş Kayıt Talimatı, Lisansüstü Öğrenci Kayıt Talimatı, Dönem-Ders Kaydı İşleyiş Prosedürü, Dönem-Ders Kaydı Kalite Planı, İlişik Kesme İşlemleri Talimatı, Mezuniyet İşlemleri Talimatı, Dönem Sonu İşlemleri Prosedürü, Mezuniyet İşlemleri Kalite Planı, Yaz Okulu İşleyiş Prosedürü revize edildi.

05.04.2013


Patoloji Laboratuvarı Test Rehberi ve Patoloji Laboratuvarı Güvenlik Rehberi yayınlandı.

10.04.2013


Mavi Kod, Beyaz Kod, Pembe Kod Uygulama Talimatları yayınlandı.

09.04.2013


SKS ışığında Sağlıkta Kalite 1. Cilt yayınlandı.

Tıklayınız...


 

Hemşirelik Hizmetleri Uyum Rehberi revize edildi.

Doküman için tıklayınız...
12.03.2013


Hastane Genel Eğitim Planı revize edildi.

Doküman için tıklayınız...
08.03.2013


Radyoloji Uyum Rehberi yayınlandı.

Doküman için tıklayınız...
05.03.2013


Patoloji Laboratuvarı İşleyiş Prosedürü revize edildi.

Doküman için tıklayınız...
01.03.2013


Hemşirelik Hizmetleri Uyum Rehberi yayınlandı.

Doküman için tıklayınız...
04.03. 2013


 

Kalite Koordinatörü Funda Batmazoglu tarafından Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde "Özdegerlendirme Egitimi" verildi

21/28-02-2013


 

Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesi Özdeğerlendirme Prosedürü yayınlandı.

Doküman için tıklayınız...
28.02.2012


Ameliyathane İşleyiş Prosedürü yayınlandı.

Doküman için tıklayınız...
15.02.2013


Ameliyathanede Steril Giyinme Talimatı, Cerrahi Masa Hazırlama Talimatı yayınlandı.

Dokümanlar için tıklayınız...
13.02.2013


Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesi 2013 Özdeğerlendirme Planı yayınlandı.

Doküman için tıklayınız...

31.01.2013


Antibiyotik Kullanım Rehberi revize edildi.

Doküman için tıklayınız...
28.01.2013

 


 

Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesi 2013 Genel Eğitim Planı, Hemşire Eğitim Planı, Enfeksiyon Komitesi Eğitim Planı yayınlandı.

24.01.2013


 

Çocuk ve Erişkin Acil Servis İşleyiş Prosedürü yayınlandı.

Doküman için tıklayınız...
02.01.2013


Klima Santralleri Bakım ve Kontrol Talimatı ve Su Depoları Temizlik ve Bakım Talimatı yayınlandı.

28.12.2012


 "Transfüzyon Merkezi İşleyiş Prosedürü" ve cihaz kullanım/bakım talimatları yayınlandı.

Dokümanlar için tıklayınız...
30.11.2012


 

 
 
KTU Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Tevfik Özlü tarafından verilen "Sağlıkta Sağlıklı İletişim" başlıklı konferans hastane oditoryumunda gerçekleştirildi. 28.11.2012

"Transfüzyon Merkezi Uyum Rehberi" yayınlandı.

27.11.2012
"Hastane Afet Planı" yayınlandı.

26.11.2012

"Kalibrasyon Prosedürü"  yayınlandı.

Doküman için tıklayınız...
16.11.2012

"Konsültasyon Talimatı" revize edildi.

14.11.2012
"Görüntüleme Tetkikleri İçin Hasta Hazırlık Talimatı" yayınlandı.


02.11.2012
"Anket Uygulama Rehberi" yayınlandı.

"Kesici/Delici Alet Yaralanmalarını Önleme ve İzleme Talimatı" ve "Kan ve Vücut Sıvıları ile Bulaşan Enfeksiyonlardan Korunma Talimatı" yayınlandı. 
 
01.11.2012
"Hasta Güvenliği Prosedürü" yayınlandı. 

Psikiyatri ABD "Psikiyatri Kliniği İşleyiş Prosedürü", "Kısıtlama Altında Hasta Bakım Talimatı", "EKT Talimatı" yayınlandı.

11.10.2012
Gastroenteroloji BD "Endoskopi Ünitesi İşleyiş Prosedürü" ve cihaz kullanım bakım talimatları yayınlandı.

11.10.2012 
"Hemşire Nöbet Devir Teslim Talimatı" yayınlandı.

Doküman için tıklayınız...
27.09.2012

 Patoloji Laboratuvarına ait prosedür ve talimatlar yayınlandı.

25.09.2012

Başhekim Yardımcısı ve Pediatri ABD Başkanı Prof. Dr. Metin Kılınç, Hastane Kalite Yönetim Temsilcisi olarak görevlendirildi.

19.09.2012

 
 "Enfeksiyonların Kontrolü ve Önlenmesi Prosedürü", "El Hijyeni Talimatı", "İzolasyon Önlemleri Talimatı", "Surveyans Talimatı" yayınlandı.

14.09.2012


"Çamaşırhane İşleyiş Prosedürü" yayınlandı.

Dokümanlar için tıklayınız...
10.09.2012

"Hasta Taşıma ve Transfer Talimatı", "Bası Yaralarını Önleme Talimatı", "Kan Transfüzyonu Talimatı", "Post-op Hasta Bakım ve Takip Talimatı", "Pre-op Hazırlık Talimatı" yayınlandı.

Dokümanlar için tıklayınız...
29.08.2012

"Hasta ve Çalışan Memnuniyetini Değerlendirme Prosedürü" ve  "Uyum Eğitimi Prosedürü" yayınlandı.

27.08.2012


"Nükleer Tıp İşleyiş Prosedürü" ve cihaz kullanım talimatları yayınlandı.


"Radyoloji İşleyişi Prosedürü" yayınlandı.
 

Bilgi Güvenliği Prosedürü yayınlandı.


 
" Hastanın Ölümü Halinde Uygulama Talimatı","İlaç Yönetimi Talimatı", "Order Düzenleme ve Uygulama Talimatı", "Konsültasyon Talimatı", "Gün Hastanesi İşleyiş Talimatı" yayınlandı.Teknik şartname hazırlama rehberi yayınlandı.
 
06.08.2012

"Yoğun bakımlar işleyiş prosedürü" yayınlandı.
 
01.08.2012


Numune Alma ve Transfer Talimatı yayınlandı. 
 
23.07.2012

"Satınalma Prosedürü" yayınlandı.

"İlaç hazırlama ve uygulama talimatı" yayınlandı.

"Hastabaşı Test Cihazları Kullanım Talimatı", "İlaç ve Sarf Malzeme İstem Talimatı", "Narkotik Psikotrop İlaç Kontrol Talimatı" yayınlandı.

Eczane İşleyiş Prosedürü yayınlandı.
16.07.2012 


Hastane "Satın Alma Prosedürü", "Depolama ve Dağıtım Prosedürü" ve "Hasta Adına İlaç ve Sarf Malzeme Alım Talimatı" yayınlandı.
 

Hastane Yatış Taburcu Prosedürü yayınlandı.
 
04.07.2012 

 

Hastane Merkezi Sterilizasyon Ünitesi İşleyiş Prosedürü yayınlandı.

Dokümanlar için tıklayınız...
04.07.2012


 

 

Hastane Poliklinik İşleyiş Prosedürü yayınlandı. 

"Düşme riskini değerlendirme talimatı" yayınlandı.

Dokümanlar için tıklayınız...
29.06.2012Hastane Merkezi Sterilizasyon Ünitesi talimatları yayınlandı.

 

Dokümanlar için tıklayınız...
26.06.2012 


 Hastaneye ait trafo, ups, asansör, elektrik kesintisi, jenaratör talimatları yayınlandı.

Dokümanlar için tıklayınız...
25.06.2012 


 "Akılcı ilaç kullanım talimatı" yayınlandı.


Doküman için tıklayınız... 
15.06.2012


 

Hastane çalışanlarına SKS eğitimi verildi.

Doküman için tıklayınız...
14.06.2012Hastane SKS komitelerinin görev, yetki ve sorumlukları yayınlandı.

 

Dokümanlar için tıklayınız...
31.05.2012Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi süreçlerine ait taslak iş akış şemaları görüşe sunuldu.

 

Dokümanlar için tıklayınız...  
30.05.2012


 

Taslak Eğitim Prosedürü ve formları görüşe sunuldu.

Dokümanlar için tıklayınız...                    
22.05.2012


 

Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı KYS dokümanları yayınlandı.

Dokümanlar için tıklayınız...
10.05.2012 

 


 

Öğrenci İşleri Bilgi Sistemi Bölüm Rehberi yayınlandı (Rev.No.3.)

Doküman için tıklayınız...
25.04.2012 


 


Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nin çeşitli birimlerine ait taslak dokümanlar görüşe sunulmaya başlandı.

Dokümanlar için tıklayınız...
10.04.2012 

 


 

Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesi 1. Dönem Öz Değerlendirme çalışmaları başladı.

Doküman için tıklayınız...
05.04.2012 

 


 

Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesi 2012 Eğitim Planı yayınlandı.

Dokümanlar için tıklayınız...
06.03.2012


 

HYH YD02 Aydınlatılmış Onam İçin Rehber yayınlandı. 

Doküman için tıklayınız...
23.03.2012


 

KY - P01 Doküman Yönetim Prosedürü, KY- T01 - P01 Doküman Numaralandırma Talimatı yayınlandı.

Dokümanlar için tıklayınız...
23.03.2012


 


 

Anket

Sitemizi Nasıl Buldunuz?